Compromís guanya el contenciós que va presentar al 2012 contra irregularitats en el Centre Direccional

En 2012, Compromís va presentar una denúncia pel fraccionament irregular de l’estudi sobre la contaminació de Can Planas en dos contractes, ara, tres anys després, el contenciós ja ha emès la resposta: no admet les al·legacions del Consorci del Centre Direccional i dóna per invàlid el «segon estudi» sobre Can Planas.

Font: Parc Alba

Font: Parc Alba

Compromís va denunciar en 2012, mitjançant un recurs administratiu redactat i presentat per, entre d’altres, Jorge Haro – ex-membre de Compromís –  que la contractació del segon estudi sobre l’abocador tòxic de Can Planas es va adjudicar de manera il·legal, que no complia l’acord plenari i que actuava sobre un àmbit territorial que no pertanyia al Consorci. Aquest recurs va ser inadmès i Compromis va decidir presentar un recurs judicial que ampliava, amb més fonaments jurídics, el primer recurs presentat.

Contractació a dit

Ja hi ha sentència ferma. La contractació del segon estudi sobre l’abocador tòxic de Can Planas es va fer de forma irregular. L’estudi estava dividit en dues licitacions, dictamen hidrogeològic i dictamen de gasos, de 60.000€ i 50.000€ respectivament, que curiosament sumen un total de 110.000 euros, quantitat per la qual la llei impedeix acudir a un procediment negociat, i obliga a fer els tràmits del procediment general amb publicitat i concurrència.

Aquest fraccionament en dos contractes vulnera l’article 74.2 de la Llei 30/2007 de contractacions de les administracions públiques, que estableix expressament la prohibició de fraccionar una contractació per disminuir la quantia i evitar-ne la publicitat.

Pel que fa a l’estudi, Compromís per Cerdanyola va denunciar que no era allò que es va aprovar al Ple de l’Ajuntament. En el seu dia, l’acord plenari demanava encarregar un nou estudi exclusivament de solucions, una segona opinió en l’àmbit d’anàlisi i alternatives de gestió i recuperació ambiental. En paraules de l’alcaldessa Carme Carmona del 23 de desembre del 2010, “tenim un informe IDOM que fa un treball de camp amb un diagnòstic exhaustiu del què tenim a l’abocador Can Planas. No necessitem un nou diagnòstic, sabem el què hi ha”.

Segons paraules de Compromís abans d’entrar al govern en una sessió plenària, “tot aquest procés fosc i realitzat d’esquena a la ciutadania permet afirmar que darrere de les licitacions del Consorci hi ha realment la voluntat de contradir part del diagnòstic acurat fet a l’estudi IDOM. I això es va fer amb un objectiu clar: evitar la declaració de Can Planas com a sòl contaminat i evitar la descontaminació total de l’abocador. Aquesta conclusió, curiosament, és la que més interessa a les empreses i particulars amb interessos urbanístics en el desenvolupament del Centre Direccional”.

Estudi nul

La sentència, presentada el passat dijous 17 de desembre, reconeix que l’estudi no compleix l’acord del plenari, que l’estudi realitza una actuació fora de l’àmbit territorial del Consorci i, a més a més, que no admet cap de les al·legacions – totes de tipus formal – que va presentar el Consorci amb l’objectiu de deslegitimar el recurs posat per Compromís.

Compromís té a les seves mans el futur del Centre Direccional

Aquesta sentència, que dóna per nul l’estudi, podria aturar el Pla Director Urbanístic, ja que aquest es basa en l’estudi que ara mateix està anul·lat. Al mateix temps, també podria quedar anul·lat l’informe de la remodelació definitiva de Can Planas, ja que es basa en un estudi anul·lat. A més a més, aquesta sentència obre la porta a recórrer en més actuacions que ha fet el Consorci del Centre Direccional fora del seu àmbit territorial.

És ara, amb aquesta petita victòria, quan Compromís té a les seves mans detenir el Pla Director Urbanístic i impugnar la remediació de Can Planas.

Comparteix: