El Govern de Cerdanyola aconsegueix donar el primer pas per abaixar l’IBI

Qui més té, més paga. Al ple d’octubre, el Govern de Compromís va aconseguir aprovar, de forma inicial, les noves Ordenances Fiscals que contemplen una rebaixa del rebut de l’IBI en un 2,5% als habitatges que es veurà compensada amb un augment a les grans superfícies.

Esquerra, Convergència i Iniciativa van donar suport a la proposta d’Ordenances Fiscals presentada pel govern de Compromís, una proposta que dóna un pas més respecte als governs anteriors i inicia un camí d’impostos, taxes i preus públics progressius. Per la seva banda, PSC, Ciutadans i PP van votar en contra d’aquesta baixada d’IBI.

El pilar bàsic per poder abaixar l’IBI és el valor cadastral dels immobles. Aquest valor cadastral a Cerdanyola esta fet l’any 2005, en plena bombolla immobiliària. Ara, deu anys després, ens trobem amb immobles que, en el moment d’intentar vendre’s, el valor de mercat era molt inferior al seu valor cadastral, és a dir: hi ha una necessitat urgent d’actualitzar aquests valors. Arribats a aquest punt, el Govern tenia dues vies: fer una nova revisió dels valors cadastrals (d’escollir aquesta via haurien d’haver esperat a 2018) o aplicar un nou coeficient (opció triada).

Les noves ordenances van tenir el primer examen fa una setmana amb la ciutadania, on es va realitzar una Assemblea oberta al MAC per compartir opinions. Ara, amb aquestes noves ordenances, s’inicia el camí cap a una fiscalitat més justa que prioritza les persones i inclou les famílies monoparentals en la proposta, equiparant-les, així, a les famílies nombroses.

A què és deu aquesta rebaixa?

La rebaixa del rebut de l’IBI s’ha pogut fer possible gràcies a diferents factors, entre els quals destaquem dos. El primer, és que s’ha reduït en un 18% els valors cadastrals. El segon, que aquesta baixada del 2,5% es compensarà amb l’augment d’impostos a les grans superfícies industrials i comercials i l’augment de l’IAE (Imposts d’Activitats Econòmiques) que paguen les empreses que facturen més d’un milió d’euros. A més a més, l’ICIO (impost sobre construccions i obres) ara es dotarà d’instruments perquè l’Ajuntament pugui negociar amb les empreses que han de venir com revertirà aquesta implantació a la ciutat. Fins ara, que les empreses gaudien de bonificacions automàtiques, aquestes no havien de negociar amb l’Ajuntament, però a partir d’ara haurà de negociar, fet que, segons el govern, “suposarà beneficis reals i efectius per la ciutat”.

Amb aquests canvis es podran mantenir els serveis públics?

Si. Mauici Jaumandre, regidor de Finances, va explicar que el seu equip va trobar un equilibri que permeti ser més just amb la majoria de les persones alhora que cap dels serveis municipals es vegi afectat. El Govern va reiterar que té la intenció d’augmentar aquesta progressivitat any rere any.

Comparteix:

One Response to El Govern de Cerdanyola aconsegueix donar el primer pas per abaixar l’IBI

  1. Pingback: El Gobierno de Cerdanyola consigue dar el primer paso para bajar el IBI [CAT]