Un Nyap de nom “Elena”

Fa uns dies hem va arribar a les mans un estudi sobre la fugida de gas metà pel subsòl de l’abocador Elena, sen sabedor de la mala gestió portada a terme per els responsables de aquest experiment , el resultat que dona l’estudi no fa res mes que confirmar les denuncies que varen fer el febrer de 2009 en Salvador Sagarra i jo mateix. Aportem el testimoniatge fotogràfic que confirmaven que les teles geodèsiques i de polietilè estaven mal soldades o esparracades , ( veure fotos),aquestes queixes no varen servir de res , llevat del desmentit del alcalde Sr Morral que va dir que ” El treballs d’aïllament , gestió i replè del dipòsit controlat Elena reuneix amb escreix totes les garanties!”.

Tot seguit hom farà un breu resum del historial d’aquest funest projecte .

Amb el curs del anys 2000 al 2004 als abocadors de Garraf i de la pedrera la Vallensana es varen fer uns experiments d’emmagatzament de bales de Ecoparc dirigits pels pares de la criatures els Doctors Enginyers de la U.P.C. José Mª Baldasano Recio i Ramon Sans Fonfria.

gener 2009A l’abocador de Garraf encara avui funciona una central Eléctrica que crema el gas metà que provoca la matèria orgànica de les bales d’Ecoparc, evitant l’emissió a l’atmosfera , entre 50.000-100.000 Ton de CO2 a l’any, el de la Vallesana es va clausurar per les pudors que sortien al podrir-se les bales, també al degradar-se la base de les bales, aquestes lliscaven muntanya avall, per evitar un mal major es va d’haver de construir un mur de contenció i clausurar el nyap amb terres i runes de la construcció.

El desembre de 2001 es signà el protocol del projecte de l’Ecoparc 2 de Montcada i Reixac entre altres coses diu : “El rebuig de l’ Ecoparc no serà tractat als municipis de Montcada i Reixac , Ripollet, Sta Perpetua de Mogoda Barbera del Vallès, NI A CERDANYOLA DEL VALLÉS “, entre el signants estava present un tal José Ignacio Cuervo Argudin, (PSC-PSOE), President de L´EMSHTR.

El juliol de 2006 es va signar el protocol per reconvertir l’antiga argilera Elena , autoritzada com a dipòsit de residus de classe 2, “en dipòsit per acollir bales de rebuig de baixa biodegradable provinents de l’Ecoparc 2″, aquest protocol fou signat entre altres per l’alcalde Toni Morral (IC), Francesc Baltasar (IC), i José Cuervo Argudin (PSC-PSOE) President de L¨EMSHTR, si, si el mateix que 5 anys abans signava que les bales d´Ecoparc 2 mai serien tractades a Cerdanyola !.

El mes de gener de 2009 durant una de les visites oculars al procés de replè de l’abocador Elena, vaig veure que les teles d’aïllament de vas per evitar la fugida de gasos i lixiviats, estaven en molt mal estat, vaig fer unes preguntes al ple d’aquell mes , no conforme amb la resposta i d’acord al company Salvador Sagarra el dia 6 de febrer ens varem atansar a la caserna de SEPRONA per fer la pertinent denuncia de la situació, denuncia que com totes les que fem sobre els abocadors, va ser arxivada com de costum.

L’any 2009 l’omnipotent Andreu Puigfel, gestor de l’abocador Elena , per tal de poder complir la data de clausura de l’abocador al 2010 va demanar passar de 300 Ton a 1.000 diaries , es aquí on es van incrementar les pudors, principalment per la raó que al no pogué donar l’abast l’Ecoparc 2 es varen que portar bales de l’Ecoparc 1, instal·lació que no recicla el residus correctament, axó va provocar un gran increment de pudors i queixes, a tal nivell que va prendre interès un programa de TV2 titulat ” El Escarabajo Verde” que va emetre el vídeo “El colmo de la basura” en el que els testimonis constataven el mal olor provinents dels lixiviats , les bales i la mala praxi emprada amb el seu tractament.

Al gener de 2013 degut a la detecció de biogàs fora del recinte de l’abocador el CONSORCI DEL PARC DE L’ALBA va encerregar una termografia a l’empresa SITEM S.L. per 14.700.00 € + IVA i un altra encàrrec a l’empresa TUBKAL INGENIERIA S.L. pel mesurament de camp de la sortida de biogàs a les proximitats de l’Elena, per 9.500.00€ + IVA.

Des de fa molt de temps i degut a la descomposició de les bales d’ Ecoparc-1,que porten una sobrecarrega de matèria orgànica, al perdre volum el terreny que les cobreix s’enfonsa , surten esquerdes i es necessari aportar camions de terres contínuament per intentar evitar la sortida de biogàs i lixiviats.

Per tan públicament denuncio:

-El fracàs dels Ecoparcs, les bales i els dipòsits controlats , ja que tot el procés esta pensat per encabir-hi mes brossa un cop embalada i premsada .

-Al fariseisme dels partits de la casta governant, a la EMSHTR , Generalitat i al Municipi que un dia prometen i signat uns acords i al en demà fan tot lo contrari.

-Que tan al Salvador Sagarra com a mi se’ns reconegui que teníem raó al alertar que s’estaven fen greus intervencions amb l’aïllament i replè de l’abocador Elena, i per tan demano responsabilitats econòmiques, de salut publica i polítiques si es dona el cas, a l’ empresa Puigfel, o al qui va fer els treballs d’aïllament, manteniment o revisió etc, o be del fabricant de les teles.

-A l’empresa Puigfel quan va demanar l’any 2.009 passar de 300 a 1.000 ton diàries cosa que va provocar i provoca encara un increment incontrolat de lixiviats i biogàs, a mes de originar l’esfondrament del sol, aquest nyap ha estat subvencionat per La Generalitat (CIU) amb 700.000 € dels nostres impostos, subvenció gratuïta ja que el Sr, Andreu Puigfel te signat el contracte per la gestió de l’Elena fins l’any 2.040, a mes en Puigfel te una clàusula en que diu “El gestor esta facultat per rebutjar les bales que superin el 15% de matèria orgànica” . ell sabia que les bales de l’Ecoparc 1 superaven amb escreix aquest màxim.

-Que l’estudi fet per les empreses SITEM. S.L, i TUBKAL INGENIERIA S.L. confirmen que hi ha sortida de biogàs a diferents llocs apartats del perímetre de l’abocador, amb temperatures que arriben fins a 40º. Hom que te constància que pot ser perjudicial per la salut i que a menys de 40 Mts hi ha els treballadors de Industrial Ceramica Can Costa, S.L.

Se’ls hi ha comunicat aquest estudi que va ser enllestit el Febrer de 2.013 i se’ns ha donat a conèixer el febrer de 2.015?.

-Que seguin el mateix procediment de del II estudi de Can Planas , un cop mes l’administració a tirat pel dret i el contracte no ha estat fet per concurs públic, com marca la llei, es pot adjudicar directe, sempre que no es superin els 18.000.00 €, feta la llei, feta la trampa SITEM S,L, 14.700.00 €, TUBKAL INGENIERIA S.L. 9.500.00 € i tots contents!.

Per acabar ja que la denuncia de nyaps i males arts no tenen que estar renyits amb d’humorisme aquí van unes quantes perles per sucar-hi pa.

“Els responsables tècnics i polítics garanteixen la seguretat de la instal·lació del dipòsit Elena i un impacte ambiental mínim”, Carles Conill Vergés , (PSC-PSOE) President de l’EMSHTR.

“La UPC ha analitzat les bales de una prova pilot que s’ha fet a la pedrera Vallesana de Badalona”, Carles Conill, (PSC-PSOE).

“La preparació d’aquest clot s’ha fel amb tota la prudència, capes i capes de material impermeabilitzant , un treball tècnic molt ben fet per en Puigfel”, Carles Conill, (PSC).

“Un cop restaurat es farà un espai verd que s’integri a la Via Verda “, Antoni Morral Berenguer, Alcalde (IC).

“L’origen de les pudors de l’Elena que arriben al poble es provocat pels camions que porten les bales han canviat de ruta i les plataformes son brutes a conseqüència dels residus acumulats”. Joan Miquel Trullols, Director de Serveis , Prevenció i Gestió de Residus. He he, els dissabtes i diumenges no circulen els camions?. Es que les bales estan rebentades?

Albert Lázaro.

Comparteix: