ERC s’oposa al nou crematori de Cerdanyola

Helena Solà i Iñigo Enterria mostren la seva total oposició al nou crematori, ja que el consideren com un projecte innecessari, amb interessos empresarials i perillós per la salut.

Helena Solà i Iñigo Enterria

Helena Solà i Iñigo Enterria

Helena Solà situa el problema actual de la construcció del tanatori en la falta de manteniment de les instal·lacions del cementiri. Durant anys, les taxes que pagaven els propietaris dels nínxols per al seu manteniment no s’han invertit en aquesta tasca. És per aquest motiu que ara ens trobem en que el cementiri s’ha de remodelar amb un cost de 1.800.000 euros.

Si no fos per aquesta remodelació, per a l’empresa Truyols, un tanatori seria rendible, el problema és que, com també ha d’assumir aquest 1.800.000 euros, la instal·lació deixa de ser beneficiosa. Amb l’objectiu de quadrar els números d’aquesta empresa privada, el Govern va acceptar, com a solució, que Truyols construeixi un crematori comarcal. D’aquesta manera, de nou, el Govern avantposa el benefici econòmic d’empreses privades per damunt de la salut dels ciutadans. ERC està d’acord en que el servei de tanatori és necessari per al municipi, però creo que el crematori no ho és i, a més a més, no seria un servei municipal sinó comarcal.

Els perills de la localització

Helena Solà alertava que la construcció del crematori a prop d’habitatges, de l’hotel i de les empreses del Parc Tecnològic del Vallès és del tot errònia. En aquest sentit, l’empresa Truyols ha signat un compromís per posar filtres, però, segons la portaveu d’ERC, “són filtres insuficients i els metalls pesants arribaran a Cerdanyola, ja que el 80 dels vents que bufen vénen de Sant Cugat direcció a Cerdanyola posant així en perill la salut de les persones”.

Iñigo Enterria remarcava que “no existeix cap obligació per part del concessionari de posar filtres, només existeix un compromís però no està dintre del plec de clàusules i no té força contractual”, per la qual cosa, si Truyols es nega a posar els filtres, no tindrà cap multa, ja que no incomplirà cap llei i l’Ajuntament mai el podrà obligar.

 

Comparteix: