Serraparera, preocupada per la instal·lació d’una antena de telefonia

Fa uns dies els veïns de la Serraparera van tenir coneixement de l’inici dels treballs per a la instal·lació d’una antena de telefonia mòbil en un edifici de tres plantes del carrer Reinaixement, en plena zona residencial.

fumiganlleidaL’inici de la instal·lació de l’antena ha generat gran preocupació, tant per l’impacte ambiental i visual com pels seus possibles efectes perjudicials per a la salut, efectes que s’agreugen tenint en compte que la instal·lació està pròxima a un col·legi de primària (Saltells) i una llar d’infants (Disney) i els nens són els més sensibles a aquestes radiacions.

Resulta si més no curiós, que requereix contactes previs entre els organismes i entitats interessades, llicència municipal, i altres tràmits, els ciutadans s’hagin assabentat quan ja es trobaven bastant avançades les gestions d’aquesta instal·lació. Arribats a aquest punt, els veïns han decidit lliurar queixes individuals a l’alcaldessa de Cerdanyola amb la finalitat d’aturar la instal·lació.

Efectes per a la salut

El preu del progrés ens està costant car per a la salut, i el tema dels mòbils està sent un clar exemple, ja que el seu ús ens fa estar exposats constantment a l’efecte de les ones electromagnètiques que aquests irradien, amb el seu consegüent risc per a la salut.
Aquestes radiacions afecten el medi biològic i, per descomptat, l’ésser humà produint: estrès, pèrdua de memòria, insomni, cefalees, alteracions del ritme cardíac, malalties degeneratives com Parkinson, Alzheimer, etc., diferents tipus de càncer i leucèmia en nens. Cada individu posseeix particular grau de sensibilitat a la contaminació radioelèctrica, el que explica que algunes persones pateixin els trastorns abans descrits, mentre que d’altres no presenten cap molèstia, cosa que no justifica la innocuïtat d’aquestes radiacions. Aquests problemes per a la salut es produeixen a mitjà i llarg termini per efecte acumulatiu d’aquestes radiacions. La preocupació més que justificada es produeix entre la població resident en habitatges pròximes a estacions base de telefonia mòbil, en estar exposades als seus efectes les vint hores del dia, usin o no un telèfon mòbil.

Les companyies d’assegurances es netegen les mans

Les companyies d’assegurances es neguen a cobrir els possibles danys que es puguin derivar dels camps electromagnètics produïts per aquestes antenes, ja que els riscos són incerts i les indemnitzacions a pagar en un futur, si es confirma aquells, podrien ser enormes.

Devaluació del valor dels habitatges

A causa dels efectes negatius d’una antena de telefonia mòbil, en els últims anys s’ha detectat una devaluació del valor dels habitatges que estan en un edifici amb antenes repetidores i, fins i tot, els immobles adjacents.

Viladecans, un cas semblant en què l’Ajuntament es va posar al costat dels veïns

Fa tan sols dos mesos Viladecans va viure una situació idèntica a la de Cerdanyola: una empresa de telefonia mòbil volia col·locar una antena al terrat d’un edifici. A diferència de l’Ajuntament de Cerdanyola, el de Viladecans va aprovar una moció en què rebutjava la instal·lació de l’antena, mostrant així la seva disconformitat amb el projecte.

Principi de precaució

El Parlament Europeu ha considerat que hi ha suficient evidència científica per aplicar el “Principi de Precaució”. Fruit d’això és la Resolució 1815, de l’Assemblea Parlamentària, de 27-05-2011, en l’apartat 5 s’aconsella el Principi de Precaució que s’ha d’aplicar quan l’avaluació científica no permet determinar el risc amb certesa suficient, especialment en el context d’una creixent exposició de la població, especialment en els grups més vulnerables com els nens que corren el risc de leucèmia.

L’Assemblea europea recomana “adoptar totes les mesures raonables per reduir l’exposició als camps electromagnètics, especialment a les radiofreqüències emeses per telèfons mòbils i les seves antenes”.

Per la seva banda, l’Organització Mundial de la Salut ha classificat a les radiacions electromagnètiques de radiofreqüència com un factor cancerigen del grup 2 (hi ha 4 categories) per a l’ésser humà.

A Espanya, el Principi de Precaució també està recollit en l’article 27.3 de la Llei 33/2011, General de Salut Pública.

 

Comparteix: