La UAB, com la resta d’universitats públiques, rebrà un nou atac en forma de “pla educatiu”

El Sindicat General de Treballadors de la UAB avisa que a inicis de l’any 2015 s’aprovarà l’esborrany d’un nou pla d’estudis que transformarà el fracassat pla Bolonya.  

UAB_Assamblea19F

UAB_Assamblea19F

Amb aquest nou pla, que ja està redactat pel Ministeri d’Educació, desapareixeran línies docents, es reduiran els graus d’especialització, s’encariran els preus d’accés als estudis, es reduiran les plantilles docents i d’administració i serveis, s’incrementaran els percentatges d’oferta educativa privada, entra d’altres.

Secció Sindical CGT-UAB

1. Es passa de l’actual estructura de 4+1 (4 anys de grau i 1 de màster) a una de 3+2 (3 anys de grau i 1 de màster), com a laresta de la Unió Europea. L’homologació a la resta d’Europa serà previsiblement l’argument per a justificar la necessitat de la reforma.

2. Sota aquest paraigües, els graus podran tenir una càrrega docent d’entre 180 i 240 crèdits i els màsters de 60 a 120 crèdits. Es deixarà a les universitats resoldre dins de la forquilla com defineixen la seva oferta.

3. La junta directiva de la UAB no veu malament el canvi que, de fet, reclamen des de fa anys. En principi apostaran per graus de 180 crèdits i màsters de 120.

4. En paral•lel, el decret contempla també una reordenació de l’oferta de graus. La UAB sembla que apostarà per graus més generalistes i traslladar les especialitzacions a màsters. En aquest sentit, podrien desaparèixer graus vinculats a formacions especialitzades per a fondre’s en ofertes molt més generals. Aquest fet suposarà desmuntar alguns dels punts introduïts per l’anomenat Pla Bolonya.

5. Tal i com l’esborrany està redactat actualment, aquest canvi s’activarà pel curs 2016/2017 i sense transició pels estudiants. És a dir, que alumnes que estiguin cursant un grau es poden trobar que en surten titulats per un altre. Si es manté aquest aspecte del decret, això afecta directament als estudiants de 1er i 2on dels actuals graus.

6. En aquest context de canvi de plans d’estudi, la UAB té molt clar que pretén mantenir l’actual model de dedicació del PDI. No costa gaire imaginar què pot significar això si es retalla d’entrada un 25% la docència de graus (i tot sota el supòsit que el nombre de graus i grups docents no baixi). Cal tenir present que si es manté la tendència a tancar màsters públics, aquesta disminució de les necessitats docents no es compensarà amb un augment de l’oferta (pública) de postgrau.

7. Pels estudiants aquesta reforma suposarà un clar increment de la despesa que hauran d’assumir si es manté el diferencial entre els preus de grau i màster. Ara els graus valen entre 29 i 41 € el crèdit, mentre el preu de la gran majoria de màsters oficials ronda els 68€ el crèdit. D’altra banda, si com ja passa ara no hi ha un màster per cada grau, aquesta especialització no sempre es podrà fer amb màsters oficials (públics) i s’abocarà als estudiants a una oferta privada.

Comparteix: