Què és l’Alzheimer?

Moltíssimes persones arreu del món pateixen una malaltia neurodegenerativa anomenada Alzheimer.  Vols saber-ne més? Si és així, a continuació, t’ho expliquem:

Què és l’Alzheimer?
És una malaltia on les cèl·lules del cervell es destrueixen de manera progressiva.

Per quin motiu es destrueixen aquestes cèl·lules?
A hores d’ara es desconeix la raó d’aquesta malaltia degenerativa. Tot i això, com succeeix amb altres malalties de tipus crònic, la comunitat científica creu que poden existir diversos factors que facilitin el seu desenvolupament.

Factors de risc coneguts

a) Edat:
El major factor de risc de l’Alzheimer és l’edat. A partir dels 65 anys, el risc es duplica cada 5 anys. Passats els 85 anys, el risc arriba gairebé al 50%.

b) Genètica:
Investigacions realitzades han demostrat que aquelles persones que tenen familiars propers que pateixen aquesta malaltia són més subceptibles al seu desenvolupament. No és exàctament una malaltia hereditaria (només l’1% dels casos s’ha donat d’aquesta manera, la resta ), però sí que es pot heretar un tret genètic de predisposició, únicament això. Si ben és cert, a més quantitat de familiars amb Alzheimer, el risc serà major.

Factors de risc adicionals:

a) No treballar la ment
Diversos estudis han determinat que les persones que treballen la ment estan menys exposats a patir aquest tipus de demència respecte als que no ho fan.

b) Pacients amb factors de risc vascular

c) Exposició a Pesticides, Fertilitzants i disolvents
Sobretot, a l’àmbit laboral.

d) Desmentida la predisposició del sexe femení
Inicialment es pensava que les dones tenien més predisposició a patir aquesta malaltia, però hi ha estudis que asseguren que el fet que tinguin una esperança de vida major i, conseqüentment, puguin viure més que els homes, augmenta aquesta estadística.
És força probable que ambdós sexes tinguin el mateix nivell de risc.

Senyals i símptomes
La seva aparició és molt variada, no existeix un patró únic per la seva detecció. Podria ser que no es detecti fins que no es desenvolupi de manera més notòria, però sí que hi ha una sèrie de símptomes que poden ajudar-nos a detectar-la.

1. Pèrdua de memòria que afecta a la vida quotidiana.
2. Reptes a la planicifació o solució de problemes senzills.
3. Dificultats per a finalitzar tasques habituals a la llar, treball i oci.
4. Confusió o desorientació respecte temps i lloc.
5. Problemes amb el pensament abstracte i espacial.
6. Problemes amb el llenguatge al parlar i al escriure.
7. Tendència a moure les coses i oblidar on estan.
8. Disminució del judici o canvis al prendre decisions.
9. Retirar-se de la feina o activitats socials.
10. Canvis significatius d’humor i personalitat.

S’ha de tenir en compte i diferenciar que els símptomes característics de l’Alzheimer poden tenir similituds amb les situacions comuns d’envelliment humà, amb la diferència que aquestes primeres seran més freqüents i pronunciades.

Prevenció de l’Alzheimer

Actualment no hi ha una resposta clara respecte a la seva prevenció, encara es necessiten més estudis i recerca al respecte.
Malauradament, tot i la gran importància d’inversió per disminuir l’aparició d’aquesta i moltes més malalties, les institucions cada cop prioritzen menys matèria de recerca, vers altres inversions qüestionables.

Tot i això, sembla ser que hi ha certes condicions i situacions que afavoreixen la protecció de l’organisme en front a l’Alzheimer, però no podem dir que existeixin mesures definitives per a prevenir la seva aparició. Aquí mostrarem algunes:

1) Connexió Cap-Cor
Sembla ser que existeix una connexió entre les malalties vasculars amb l’Alzheimer. Alguns estudis relacionats amb autòpsies de malalts d’Alzheimer van rebel·lar que, al 80% dels casos, els pacients també patien alguna malaltia cardiovascular cardiovascular.

Probablement sigui a causa dels forts víncles que té la salut del cervell amb el cor. El cervell es nodreix de la sang que li arriba del cor. Cada bateig del cor bombeja entre el 20-25% de la sang que arriba al cap, on les cèl·lules del cervell utilitzen un 20% dels aliments i l’oxigen que porta aquesta sant.

2) Exercici Físic i Dieta
Hi ha evidències que suggereixen que l’exercici físic pot beneficiar les cèl·lules del cervell a causa de l’augment del flux d’oxígen que es produeix al realitzar-lo. A més, el sistema cardiovascular es veu beneficiat i això comporta una doble protecció.

Juntament amb l’exercici físic, realitzar una dieta saludable afavoreix la salut del cor. La dieta Mediterrània n’és un bon exemple: una mica de carn verbella, fruites, verdures, peix, fruits secs, oli d’oliva i d’altres aliments saludables.

3) Connexions Socials i Activitat Intelectual
Nombrosos estudis indiquen que el fet de mantenir víncles socials i una vida mentalment activa pot reduir el risc d’Alzheimer.

4) Traumatisme Cranial
Sembla ser que hi ha un fort vincle entre el risc de patir un futur Alzheimer i un trauma cranial greu, especialment quan la lesió implica la pèrdua de la consciència. Protegeix el cap per evitar qualsevol risc: utilitzi el cinturó de seguretat al cotxe, casc quan participis a esports que el requereixin, etc…

5) Tractaments preventius farmacològics
Actualment, no es recomanen medicaments preventius deguts als seus efectes col·laterals. En cas que tingui qualsevol dubte sempre ha de consultar amb professionals.

Més informació:
Associació de Familiars Cuidadors de Malalts d’Alzheimer de Cerdanyola
Alzheimer Catalunya

Alzheimer’s Association
www.alzheimer.com.es

Comparteix: