Troballa arqueològica al Centre Direccional

La zona del centre direccional està carregada de restes de la història, una historia que el nou Pla Director, amb el vistiplau de l’Ajuntament, ocultarà sota el formigò.

Imatge: Ajuntament de Cerdanyola

Imatge: Ajuntament de Cerdanyola

Durant els últims anys a la zona del Centre Direccional s’han trobat onze restes arqueològiques, un nombre que ha augmentat aquesta setmana quan un equip d’arqueòlegs s’ha trobat cinc restes més datades entre els inicis de l’Edat de Bronze (1800aC – 1500aC) i la primera Edat de Ferro (700aC-550aC).

Aquestes noves troballes són un hipogeu amb restes de quatre persones enterrades, una pedra decorada, sitges i material divers. Totes aquestes troballes complementen les que ja es van trobar anteriorment a la mateixa zona i amb altres trobades al campus de la UAB. Tot sembla que es tractaven de petites comunitats agrícoles que van viure a la zona.

Despreci a la història des de la regidoria de Cultura

Des de la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Cerdanyola no s’està fent res per aturar les obres i donar-li a les troballes arqueològiques el valor que tenen. Aquestes troballes no aturaran les obres realitzades per l’Empresa CRC Obras y Servicios, que anirà tapant amb formigó anys i anys d’historia, important per estudiar l’evolució de Cerdanyola al llarg de la prehistòria.

Des de la regidoria s’ha anunciat que el que si que faran es analitzar les troballes que es facin a mida que les obres avancin, però sense donar-li a aquestes més prioritat per sobre de les obres.

Comparteix: