La Corporació Sanitària Parc Taulí i la transparència

La moció ha provocat una resposta per part de la CSPT en què es diu que “els òrgans de direcció i govern lamenten l’ús polític que considerem s’està fent d’aquesta institució”. A una petició democràtica de transparència, una contestació que recorda èpoques pretèrites.

El passat mes de març es va presentar en diversos ajuntaments del Vallès Occidental una moció en què es demanava que els grups municipals recolzessin una reivindicació de transparència i informació en la gestió dels acords que la CSPT manté amb alguns hospitals privats, entre ells, l’Hospital de Catalunya i la Clínica del Vallès. Aquests acords, signats per la senyora Helena Ris Romeu, aleshores directora de la CSPT, van ser considerats com una “aliança estratègica”.

La petició que es fa no és pas un tema baladí, i més si tenim present que el mateix informe de la Sindicatura de Comptes de la Generalitat de Catalunya sobre “la fiscalització de la gestió econòmica i financera” de la CSPT dels anys 2008-2011 ens provoca una gran preocupació (BOPC de 30 de setembre de 2013).

No voldríem deixar passar l’oportunitat de destacar algunes de les deficiències que exposa aquest informe:

• Problemes en el control del pressupost.
• Manca de procediment en el control de l’execució de les despeses farmacèutiques. (Es refereix a les compres de fàrmacs sense cap mena de procés de concurrència d’ofertes.)
• Incidències en la col∙laboració i cobrament de les prestacions de serveis del personal sanitari de la CSPT i de l’Hospital General de Catalunya.
• Considerable desviació dels costos de les obres de l’Hospital de Sabadell.
• Deficiències en el procés de contractació de subministraments.

Ja que la CSPT és “una entitat jurídica” que dóna servei a unes 400.000 persones i gestiona diversos centres sanitaris (Hospital de Sabadell, UDIAT, Albada, Sabadell Gent Gran, Atenció Primària Parc Taulí, Salut Mental Parc Taulí, Atencíó a la Dependència), ens preocupa la deriva d’alguns dirigents de la nostra sanitat, és a dir, la “porta giratòria” de la Generalitat de Catalunya envers els hospitals privats: la senyora Helena Ris Romeu va passar de directora del CSPT a directora general de la patronal d’hospitals privats de Catalunya, substituint al senyor Boi Ruiz i Garcia, que va esdevenir conseller de Salut…

Els últims anys estem assistint a un progressiu desmantellament de la Sanitat Pública en què alguns partits col∙laboren (CiU, PP) o hi han col∙laborat (PSC). No hem d’anar gaire lluny: supressió de 150 llits de planta a l’Hospital de Sabadell i “aliança estratègica” amb l’Hospital General de Catalunya per atendre pacients derivats des del Taulí. Això permet “rescatar” amb diners públics negocis que probablement haguessin fet fallida fa temps.

La moció ha provocat una resposta per part de la CSPT en què es diu que “els òrgans de direcció i govern lamenten l’ús polític que considerem s’està fent d’aquesta institució”. A una petició democràtica de transparència, una contestació que recorda èpoques pretèrites.

Per concloure, demanem que els dos representants de l’Ajuntament de Sabadell al Consell de Govern de la CSPT es pronunciïn al respecte i al pròxim Consell de Govern de la CSPT traslladin la petició de transparència a la resta de membres del Consell.

Recordem l’obligació que contrauen els representants públics en relació a la transparència en els actes de govern de totes les institucions com a mecanisme que prevé la corrupció.

Coordinadora de Plataformes en Defensa de la Sanitat Pública del Vallès Occidental

Comparteix: