Moció per la transparència sobre el funcionament de la Corporació Sanitària Parc Taulí

La Coordinadora per la Defensa de la Sanitat Pública és un espai on ens coordinem diferents persones i col·lectius de diverses localitat del Vallès Occidental que treballem per defensar la Sanitat Pública i ens oposem activament a la seva privatització.

Des de la Coordinadora denunciem que en els darrers anys la Sanitat Pública, propietat de totes i tots, està sent objecte d’una calculada política de retallades que té per objectiu deteriorar-la i desmantellar-la, per així potenciar la privada. En les nostres localitats s’està produint un degoteig de reducció de recursos humans i materials a nivell d’atenció primària, urgències i especialistes.

Alhora, l’Hospital Taulí, centre hospitalari de referència per a una part important de la població del Vallès Occidental, també és objecte de retallades, en forma d’acomiadaments de professionals, tancament de quiròfans i supressió de llits. Denunciem que en paral·lel a aquesta política de retallades, s’han incrementat les derivacions de consultes, proves i intervencions cap a centres hospitalaris privats, especialment l’Hospital General de Catalunya i la Clínica del Vallès, ambdós centres finançats amb diners públics per posteriorment cedir la seva gestió a la multinacional Grupo IDC Salud (abans Grupo Capio Sanidad). Totes aquestes derivacions de pacients es realitzen en funció de criteris de benefici empresarial per als centres privats (excloent, per exemple, patologies oncològiques que suposen una elevada despesa econòmica), i fins i tot es produeixen retorns de pacients cap a l’Hospital Taulí quan els hospitals privats tenen complicacions en les intervencions o detecten que els tractaments suposaran més despesa de la prevista. A tot això cal sumar que part del personal sanitari de l’Hospital Taulí està realitzant actualment intervencions i guàrdies en els citats centres hospitalaris privats, en el marc d’uns convenis de col·laboració que no són públics.

Donada aquesta greu situació, a la que se suma la política d’opacitat premeditada per part de la direcció de la Corporació Sanitària Parc Taulí, hem elaborat una proposta de moció que, a través amb les Candidatures Alternatives del Vallès, es presentarà aquest mes de març als Plens de diferents municipis de l’àrea d’influència de l’Hospital Taulí. Els municipis on es presentarà la moció són: Badia, Castellar, Cerdanyola i Ripollet.

L’objectiu de la moció és que existeixi transparència sobre el funcionament de Corporació Sanitària Parc Taulí i que es pugui conèixer la següent informació:

  • Pressupost, tant dels ingressos com de les despeses, des de l’any 2010.
  • Convenis actualment en vigor amb centres hospitalaris privats, com l’Hospital General de Catalunya i la Clínica del Vallès, que regulen les condicions econòmiques i organitzatives de cessió de treballadors i treballadores del Taulí cap als hospitals privats, derivacions de pacients (inclòs el llistat de patologies que es deriven) cap a aquests centres privats, i qualsevol altre mecanisme de cooperació entre aquests centres hospitalaris.
  • Actes del Consell de Govern de la corporació des de l’any 2010.
  • Llistat de totes les empreses externes amb les que existeixen contractes de provisió de material o serveis.
  • Informe comparatiu anual de les llistes d’espera per a cada una de les especialitats des de l’any 2010.

Alhora, la moció també demana que les properes convocatòries del Consell de Govern de la corporació es facin de forma pública i transparent, i que hi tinguin representació tots els municipis de la seva àrea d’influència, sindicats del sector sanitari i plataformes ciutadanes que treballen per la defensa de la Sanitat Pública.

Des de la Coordinadora per la Defensa de la Sanitat Pública esperem que la moció s’aprovi als diferents Plens on es presentarà i que els Ajuntaments exigeixin a la Corporació Sanitària Parc Taulí que doni a conèixer tota la documentació i informació requerida. Alhora emplacem aquests mateixos Ajuntament a que també defensin activament la Sanitat Pública i que s’oposin, amb tots els mitjans que tinguin al seu abast, a la política de retallades que duu a terme la Generalitat de Catalunya. Perquè no treballar activament contra les retallades és ser-ne còmplice.

Coordinadora per la Defensa de la Sanitat Pública

Comparteix: