El Compromís per Cerdanyola presenta al·legacions al pressupost 2013, a les ordenances fiscals i a les bases d’ajut a les famílies per a pagar l’IBI

Les propostes del Compromís, ara en forma d’al·legacions a uns pressupostos, ordenances fiscals i subvenció de l’IBI de 2013, caminen totes sota l’objectiu de dotar Cerdanyola d’una fiscalitat progressiva, justa i equitativa i d’un pressupost centrat en el servei a les persones.

Pel que fa a les ordenances fiscals les propostes passen per un canvi de model en les bonificacions i exempcions fiscals, un canvi en la concepció de l’actual taxa de residus, revertir les pujades dels preus públics fetes durant el 2012, aprofundir en la tarifació social, la congelació de l’IBI aquest 2013 o el recàrrec del 50% per als pisos buits, entre d’altres1. En definitiva, un reequilibri de la càrrega fiscal per a que paguin més aquelles persones que més tinguin, plantejant, inclús, l’augment global de la recaptació en base a que siguin les grans empreses, els bancs, els propietaris de grans terrenys i els grans comerços els que paguin més impostos.

En quant al pressupost, les nostres propostes donen prioritat als drets de les persones per sobre del benefici econòmic immediat i, per sobre de tot, volen evitar el malbaratament de recursos, que lamentablement ha estat una constant en aquest Ajuntament. El primer eix d’actuació vol establir diferents mecanismes de participació a Cerdanyola en el procés d’elaboració del pressupost amb l’objectiu de caminar cap a un model de pressupostos participatius. En el segon eix, “polítiques socials i serveis públics, les propostes es centren en el manteniment dels serveis socials bàsics i en la posada en marxa d’un pla anti-desnonaments. El tercer eix centrar en la lluita contra l’atur i la dinamització de l’economia té previstes propostes com la recuperació paulatina dels serveis externalitzats i el foment del cooperativisme. El quart i darrer eix, centrat en diferents mesures per abordar el problema del deute a Cerdanyola2.

Finalment, la nostra al·legació per a les bases d’ajut a les famílies es centra en el criteri utilitzat per al seu càlcul: no entenem com pot ser que després del treball avançat amb la fórmula de la renda per càpita utilitzada a la tarifació social, a l’hora de calcular com es subvenciona l’IBI per aquelles famílies amb dificultat de fer-li front, tornem al model allunyat de la realitat basat en el valor cadastral de l’immoble.

Propostes per al pressupost 2013 (pdf)
Propostes per a les ordenances fiscals 2013 (pdf)

http://compromispercerdanyola.cat/noticies/compromis-cerdanyola-presenta-al%C2%B7legacions-al-pressupost-2013-ordenances-fiscals-bases-ajut

Comparteix: