Seguretat privada a les Alternatives?

L’ajuntament diu que necessitem un membre de seguretat privada per poder realitzar les 14es Festes Majors Alternatives, doncs bé, segons l’article 43 del Decret 112/2010, això no és així.
El primer article, en negreta, demostra que no necessitem cap membre de seguretat privada, donat el fet que la nostra festa està programada per tenir un públic inferior a 500 persones. Això significa que si ens volen obligar a la contractació de seguretat privada serà totalment una decisió política, i no tècnica.

Article 43

 Necessitat de vigilants de seguretat privada

 1. Les activitats recreatives musicals, els espectacles públics musicals i les activitats o els espectacles musicals de caràcter extraordinari han de disposar durant tot el seu horari de funcionament:

D’una persona vigilant de seguretat privada a partir de 501 persones d’aforament autoritzat.

És el que sempre denunciem, que l’Ajuntament de Cerdanyola (PSC-ICV EUiA) ens posa totes les traves possibles quan volem realitzar actes públics. Quan el criteri tècnic i la legislació es queden curts i no obliguen a realitzar determinades coses, les decisions polítiques ja s’encarreguen de seguir pressionant i posant traves.

1) Nosaltres no necessitem cap membre de seguretat privada perquè fem una activitat amb 500 persones
2) En una plaça oberta, com és la Sant Ramon, no es pot fer control d’accessos
3) Si l’ajuntament creu que hi ha d’haver problemes amb el trànsit, que el talli.

Comparteix: