L’equip de monitores de la XECC i l’ordenança de civisme

Des de l’equip de monitorxs de la Xarxa d’Esplais i Caus de Cerdanyola, volem transmetre-us el nostre malestar davant la nova ordenança cívica. Arran de l’amenaça d’un policia que els monitors del Clupi van patir per jugar a pilota a la Plaça Abat Oliva, l’Ajuntament va creure adient organitzar una trobada entre els diferents esplais i caus de la ciutat per tal d’encarar el tema i trobar una solució que pogués satisfer ambdues parts.

En la primera trobada, ens vam reunir monitors del Clupi, del Pau Casals i del Cu-cut juntament amb els regidors de Joventut i Seguretat Ciutadana, un dels membres encarregat de la redacció de l’Ordenança i un tècnic de Joventut i Participació Ciutadana. En aquesta trobada vàrem parlar de dos temes: En primer lloc, es va tractar l’incident del Clupi amb el policia, es van demanar responsabilitats polítiques de cara al policia, i es va aclarir que no s’havien pres mesures d’acció legal, perquè suposàvem que era competència de l’Ajuntament, ja que és l’encarregat de vetllar per les nostres associacions.

En segon lloc, vàrem ocupar-nos de la nova ordenança. Primerament es va mostrar el descontent davant la nova normativa, ja que creiem que pot afectar el dia a dia de les nostres entitats. Segonament es va encetar un debat amb la finalitat de trobar possibles solucions al problema. Aquest, es va concloure amb la proposta d’una nova trobada, en la qual totes tres entitats hauríem treballat l’ordenança de manera conjunta, i per tant, amb la possibilitat de portar una proposta sobre la manera de modificar els punts més calents per a nosaltres.

Finalment després de trobar-nos les tres entitats, i així ho vam fer saber en la segona reunió, vam decidir no plantejar cap modificació pel que fa a l’ordenança, perquè creiem que calia aturar tot el procés d’aprovació i que s’iniciés un de nou, el qual fes partícip totes les entitats i persones de la vila. L’Ajuntament es va oposar a aquesta proposta al•legant que la redacció de l’ordenança s’havia fet de manera pública (les entitats del poble havien estat avisades amb antelació ) i participativa , a més a més, per raons legals i administratives ja no es podia aturar el procés.

La raó de la nostra decisió la podem trobar, d’una banda pel que fa al rebuig a la prohibició com a medi de resolució dels conflictes, aquest fet ens fa refusar en la totalitat una ordenança que està fonamentada en aquesta doctrina. D’altra banda, perquè no creiem ser els únics que ens hem trobat amb aquesta problemàtica, considerem que totes les entitats de Cerdanyola haurien de poder participar en la reflexió sobre aquest document. I en últim lloc, perquè pensem que la futura ordenança no ha estat resolta amb el suficient quòrum per tal de poder ser aprovada i posteriorment aplicada.

Finalment, també volem fer saber que l’Ajuntament ha decidit obrir un expedient disciplinari al policia que va amenaçar al grup de nenxs i monitorxs del Clupi i que un dels monitorXs afectats de manera directa ha pogut parlar amb aquest agent.

Per tant, des de la XECC volem demanar públicament que s’engegui per part del Govern de Cerdanyola un nou procés participatiu que compti amb totes aquelles entitats i persones que vulguin fer de Cerdanyola una ciutat més lliure i participativa.

Comparteix: