Les Candidatures Alternatives del Vallès donen suport a la mobilització per exigir la construcció de l’hospital Ernest Lluch i exigeixen que es garanteixi la titularitat i gestió públiques del mateix

Les Candidatures Alternatives del Vallès (CAV) donem suport a la mobilització convocada per la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública per exigir la construcció immediata de l’hospital públic Ernest Lluch, que ha de donar servei a les poblacions de Barberà, Cerdanyola, Montcada i Ripollet. Alhora, convidem a totes les veïnes i veïns d’aquestes localitats i de tota la comarca a participar en aquesta mobilització.

Denunciem els reiterats incompliment dels terminis de construcció de l’esmentat equipament per part de les administracions implicades, Ajuntaments i Conselleria de Salut, així com les mentides dels seus responsables polítics, amb la consellera Marina Geli al capdavant, que encara avui continuen afirmant que s’està complint el calendari previst. Un repàs a l’hemeroteca aclareix bé el que afirmem: l’any 2005 es va anunciar que l’inici de les obres seria durant el 2006, al 2006 es va endarrerir fins el 2007 i al 2007 fins el 2010. A data d’avui no tenim ni rastre del tant necessari hospital i la consellera Geli ara afirma que la construcció no s’iniciarà fins el 2011.

Denunciem que la causa principal del retard en la construcció, malgrat que s’hagi volgut ocultar, no és altra que la vinculació per part del consistori de Montcada (amb el vist i plau dels altres tres ens locals implicats i de la conselleria) de la construcció de l’equipament al desenvolupament urbanístic del sector discontinu Redosa-Vallençana, que incorporava la construcció de 535 habitatges.

Cal recordar que la construcció d’un nou hospital públic al Vallès Occidental és una reivindicació que neix de diferents col·lectius ciutadans i moviments socials, que ja en el seu inici els responsables polítics de la conselleria rebutjaven. Que 8 anys després ens trobem en aquesta situació no fa més que demostrar que les necessitats del poble, i concretament la sanitat pública, no és una prioritat pel govern de la Generalitat. Que actualment més del 50% del pressupost de la conselleria estigui gestionat per mans privades, sumat a les anunciades retallades dels serveis i la voluntat d’implantació del copagament sanitari, utilitzant la crisi com a coartada, ho confirma.

Paral·lelament a l’inici immediat de les obres exigim que es garanteixi la titularitat i gestió 100% públiques de l’hospital. Rebutgem qualsevol fórmula que de manera explícita o implícita deixi la gestió dels serveis sanitaris i auxiliars de l’equipament en mans privades. Aquesta és una pràctica malauradament impulsada per la conselleria, que des de la conversió de l’Institut Català de la Salut en empresa pública va realitzant moviments precisos per fragmentar la sanitat pública en petites parcel·les i vendre-les o cedir la seva gestió a diverses entitats, privades o semipúbliques, que actuen directament o a través de patronats o consorcis, segons l’estratègia política de la Generalitat. A la nostra comarca en tenim molts d’exemples, com els hospitals de Sabadell i Terrassa, el CAP II Cerdanyola-Ripollet o diversos centres d’atenció primària.

Comparteix: