Bon Consum i Pròspera Misèria! – Campanya de Conscienciació nadalenca al Vallès

Que no t’enganyin! Nadal és sexisme, destrucció del medi, malabaratament energètic, sexisme, consumisme…

pegata-nad-copiaTal com vam anunciar des de diferents moviments socials del Vallès hem començat la campanya nadalenca: ” Bon consum i pròspera misèria!“, per donar a coneixar tot allò que els mitjans de comunicació de masses, les institucions i grans establiments no ens expliquen o ens volen amagar. Perque el nadal no és felicitat, vacances i regals. Només cal escoltar el que diuen els carrers, nadal és hipocresia, nadal és consumisme, nadal és sexisme, nadal és corrupció…

Des dels col·lectius que estem duent a terme aquesta campanya, intentem i volem donar a conèixer, o recordar, que el model de nadal imposat dins del context en el que ens trobem, un estat espanyol capitalista i repressor, no és ni real ni sostenible.

Per que apostem per un altre model de nadal, més sostenible, més conscient i responsable, us oferim una serie d’ arguments i/o solucions perque s’acabi amb aquesta farsa que ells anomenen nadal

Bon consum i pròspera misèria!

>>Per veurei tots els plafons i enganxines que podeu trobar als fanals i carrers dels vostres barris (a Cerdanyola, Terrassa, Sabadell i Rubí) podeu visitar el nostre blog http://bonconsumiprosperamiseria.wordpress.com/

Allà anirem actualitzant les accions, o continguts que es vagin fent al Vallès.

Comparteix: